< Tillbaka <
Info om rote

Veda

Torp

Torpnummer

SR-00-0517

Rote

Veda

Rotegård 1

Gussland

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Weda

Mantal 2

1

Socken

Råby-Rönö

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 502, fr o m 1710 — 517.

Rotens sammansättning år 1686:
Guslandh — Måns, 1/2 mantal. Huvudrote. Possesor: Maria Silfverhielm.
Wedha — Arfwed, 1 mtl. Possessor: Commissarie Anders Andersson.

Rotens sammansättning år 1728:
Gussland — Anders, 1/2 mantal. Huvudrote.
Weda — Lars, 1 mtl.
Possessor för ovanstående, Gerhard von Berckner.

Soldater vid detta torp