< Tillbaka <
Info om rote

Snesta

Torp

Torpnummer

SR-00-0515

Rote

Snesta

Rotegård 1

Snesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Snesta

Mantal 2

1/2

Socken

Råby-Rönö

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 500, from år 1710 — 515.

Rotens sammansättning år 1686:
Snesta — Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Eric Sparres arvingar.
Snesta — Enkian 1/2 mtl. Possessor: Eric Sparres arvingar.

Rotens sammansättning år 1728:
Snesta — Anders, 3/4 mtl står för 1 mtl. Possessor: Infanteriet.
Snesta — Anders, 1/4 mtl står för 1/2 mtl. Possessor: Infanteriet.

Efter förteckning är denna svaga rote stärkt med, Wärskiäl ladugård, Bettna som mist sin frihet.
Nils 1/2 mtl. Förpantning. Vacant till Statsverket 15/12 1796 — 28/3 1801.

Soldater vid detta torp