< Tillbaka <
Info om rote

Bro Ängstugan

Torp

Torpnamn

Ängstugan

Torpnummer

SR-00-0512

Rote

Bro

Rotegård 1

Broo

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Långudden

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Diursta

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Oppeby

Mantal 4

1/2

Socken

Råby-Rönö

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 497, from 1710 — 512.

Rotens sammansätning år 1686:
Broo — Per, 1/2 Mantal, Huvudrote.
Jursta, Ludgo — Erich, 1/2 mtl.
Långudden — Anders. 1/4 mtl.
Possessor för ovanstående Ulf Bonde.
Oppeby, Husby — Niels, 1/2 mtl. Possessor: Frederic Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1728:
Broo — Frälstefogden Rydberg, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Långudden — Lars, 1/8 mtl står för 1/4 mtl.
Possessor för ovanstående Ernst Johan Creutz.
Diursta, Ludgo — Nils, 1/2 mtl. Possessor: Infanteriet.
Oppeby, Husby — Erich, 1/2 mtl. Possessor: Catharina Juliana Kruse.

Soldater vid detta torp