< Tillbaka <
Info om rote

Mörtsjö Stengaveln

Torp

Torpnamn

Stengaveln

Torpnummer

SR-00-0219

Rote

Mörtsjö

Rotegård 1

Mörtsiön

Mantal 1

3/8

Rotegård 2

Strångbäcken

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Bremåssen

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Getskaf

Mantal 4

1/2

Rotegård 5

Blåsnäs

Mantal 5

1/2

Rotegård 6

Hårsnäs

Mantal 6

1/2

Rivet

X

Socken

Östra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 206, fr o m år 1710 — 219.

Rotens sammansättning år 1686:
Mörtsiön — Anders, 1/8 Mantal. Huvudrote.
Strångbäcken — Niels, 1/8 Mantal.
Bremåssen — Erich, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hastferd.
Getskaf — Jöns, 1/2 Mantal.
Blåsnäs — Per, 1/4 Mantal.
Hårsnäs, Malm sn — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Hastferd.

Rotens sammansättning år 1728:
Mörtsiön — Gustaf och Per, 3/8 Mantal. Huvudrote.
Strångbäcken — Pehr, 1/8 Mantal.
Bremåssen — Jöns, 1/8 Mantal.
Getskaf — Jacob, 1/2 Mantal.
Blåsnäs — Erich, 1/2 Mantal.
Hårsnäs, Malm sn — Joen, 1/4 Mantal, står för 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Strömbergs arvingar.

Soldater vid detta torp