< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0222

Rote

Bonneråd

Rotegård 1

Glåphella

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bonnerå

Mantal 2

1--

Socken

Östra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Torpnamn: Bergholm. Pettersborg. Glopphälla, Glopphulta under 1700-talet.

Rotens nummer år 1686 — 230, fr o m år 1710 — 222.

Rotens sammansättning år 1686:
Glålhella — 1 Mantal. Huvudrote.
Bonnerå — 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hastferdt.

Rotens sammansättning år 1728:
Glåphella — Lars och Johan, 1 Mantal. Huvudrote.
Bonnerå — Lars och Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: N. Strömbergs arvingar.

Soldater vid detta torp