< Tillbaka <
Info om rote

Vik Släntbacken

Rotens nummer år 1686 — 204, from år 1710 — 217.

Rotens sammansättning år 1686:
Wiken — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hastferd.
St. Toltorp — Per Larsson, 1 Mtl.

Rotens sammansättning år 1728:
Wiken — Olof och Jacob. Hemmanet 1/4 Mtl, står i roten för 1 Mtl. Possessor: Greve Strömber 1/8 Mtl, Erich Fitinghof 1/8 Mtl.
St. Toltorp — Gumse. Possessor: Slottsstaten.

Torp

Torpnamn

Släntbacken

Torpnummer

SR-00-0217

Rote

Vik

Rotegård 1

Wiken

Andel 1

1

Rotegård 2

St. Toltorp

Andel 2

1

Torpbild 1

Kartklipp

Socken

Östra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Soldater vid detta torp