< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0213

Rote

Qvarngöle

Rotegård 1

Qwarngiöhle

Mantal 1

1

Rotegård 2

Giöhle

Mantal 2

½

Rotegård 3

Nolanås I Malm Sn

Mantal 3

1/4

Socken

Östra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 209, from år 1710 — 213.

Indragen till Krigsacademien å Carlberg 1792-12-28 —
Indragen till löneutfyllnad åt uoff –1832-12-31.
Indragen till Furirs nummer 1833-01-01 — 1833-12-31.
Indragen till Musikens underhåll 1834-01-01 — 1848-12-31. Jml K. Brev 1833-02-02.

Rotens sammansättning år 1686:
Qwarngiöhle — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gust: Sparre.
Giöhle — Anders, ½ Mtl. Possessor: Infanteriet.
Nolanås i Malm sn — Olof, 1/4 Mtl. Possessor: Carl Gyldenpistol.

Rotens sammansättning år 1728:
Qwarngiöhle — Herr Baron Dufwalt. Possessor: Hedvig Gyldenpistol.
Giöhle — Lars. Possessor: Infanteriet.
Nolanås i Malm sn — Olof. Possessor: Pehr Rosenholms arvingar.

Soldater vid detta torp