< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Mostugan

Torpnummer

SR-00-0223

Rote

Erstorp

Rotegård 1

Erstorp

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Boqwarn

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Ladängen

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Prästorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Skiöltorp

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Dammen

Mantal 6

1/8

Socken

Östra Vingåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 208, fr o m år 1710 — 223.

Rotens sammansättning år 1686:
Boqwarn — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Stubbetorp — Niels, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Carl Gyldenst.
Prästorp — 1/8 Mantal.
Skiöltorp — 1/8 Mantal.
Bondegiöhle — 1/8 Mantal.
Possessor för ovanståelde: Hans Rolamb.

Stubbetorp huvudrote år 1688.

Rotens sammansättning år 1728:
Erstorp — Olof och Pehr, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Claes Rosenstråle.
Boqwarn — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Frk Hedvig Gyllenpistol.
Ladängen — Erich, 1/8 Mantal. Possessor: Claes Rosenstråle.
Tranmon — Lars, oskattlagt. Possessor: Jungfru Cath. Rosenstråle.
Källtorp — Olof, oskattlagt.
Gerorntorp — Olof, oskattlagt.
Possessor för ovanstående: Erich Fitinghoff.
Prästorp — Swen, 1/8 Mantal.
Skiöltorp — Joen, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Claes Rålamb.
Bondgiöhlet — Olof, oskattlagt.
Dammen — Pehr, oskattlagt, 1/8 Mantal. Possessor: Jungfru Cath. Rosenstråle.

Tranmon, Källtorp, Gerorntorp, Prästorp, Skiöltorp, Bondgiöhlet = 3/4 Mantal.

Anslagen till musikens underhåll 1/1 1833 — 28/12 1840.

Anslagen till löneförstärkning åt underofficer 3/10 1820 — 31/12 1832.

Soldater vid detta torp

Carl BOMAN
>
Carl Gustaf EKHOLM
GM-72 begär och får avsked med underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Starrhult.
>
Carl Johan EK
Kan vara född 13/10! Avsked före 1900. 4 barn. Utflyttad t Mostugan, Katrineholm.
>
Eric EHN
1817 till Södertälje. GM-20 får avsked för sjuklighet.
>
Gustaf BLOM
>
Johan DAHLMAN
Ställdes 1797 på 1 års förbättring för bråck. Blev ej bättre. GM-02 Har bråck. Får avsked. Anmäles till underhåll såsom i kriget skadad.
>
Johan ERTMAN
Okt 1739 till Finland.
>
Johan ERTMAN
>
Lars ERLING
>
Lars OLUFSSON
Antagningsår 1688 med frågetecken. Sjuk 1690.
>
Mats BLOM
1789 18/7 till Sveaborg.
>
Måns OLSSON
>
Mårten BOMAN
Approberad GM-18. Mundering = 201, "allenast har gammal Bantlerrem". Klagar att bonden tagit bort hans säd och halm, så bör bonden giva tillbaka halva säden och halmen. Död vid Wästra Ede. Förkommit under sjukdom [...]
>
Nills BOMAN
Medelst huvudsvaghet fått Högwälborne Herr Baron och GeneralMajor Fuchs interimsavsked. GM-28 får confirmation på avskedet med underhåll efter han blivit blesserad i huvudet så att han därigenom fått fel på huv [...]
>
Nils SKALLBERG
Tilldelad medalj för tapperhet i fält - för stormningen av Lüdershagen 16/4 1807. Död på 1. Bataljonens sjukhus, eller i kvarteret.
>
Olof BLOM
KM-88 Har svullna ben, oduglig till Kronans tjänst. Får avsked.
>
Olof ERDTMAN
GM-78 gammal och orklös, får avsked med anmälan till underhåll efter han bevistat Pommerska kriget.
>
Pehr ERTMAN
Vacant.
>
Pähr BOMAN
>