< Tillbaka <
Info om knekten

Adam Kristoffer CAMPBELL

Bl a bevistade Campbell pommerska kriget 1757 och begärde s.å. få bliva subalternofficer vid armén i Pommern eller att få gå i utländsk tjänst, vilket ej synes beviljats, då han som fältväbel beordrades göra underofficers tjänst vid S.R. och var s.å. kommenderad i Demmin. År 1761 i november var han permitterad till Sverige och hade under kriget sårats i högra sidan av huvudet.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

CAMPBELL

Förnamn

Adam Kristoffer

Född

1721-01-02

Födelseort

Tjellmo Sn

Död

1800-04-12

Ålder

79

Dödsort

Ulfvingebo, Kisa

Dödslän

E

Grad

Fältväbel

Antagen

1757-12-11

Avsked

1776-08-19

Tjänsteår

18

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar