< Tillbaka <
Info om knekten

K J WRANGEL af LUDENHOFF

Friherre Wrangel blev musketerare vid generallöjt. Skyttes inf.-reg:te i Livland 1701, korpral och underofficer 1702 och adjutant och fänrik 1703 samt bevistade polska kriget och därunder belägringen av Dorpat 1704, där han blev sårad i högra benet och föll i rysk fångenskap. varefter han köpte sig fri. Han bevistade flera aktioner och partier i Litauen och Polen 1706, då han tog anställning i holländsk tjänst. I slaget vid Oudenarde 1708 sårades han i huvudet av en kula, som inträngde under högra ögat och som blev där kvarsittande. År 1722 blev han kapten vid Wellingks garnisonsreg:te i Stade, vars belägring han bevistade 1712 och där han sårades i vänstra benet och där han vid stadens kapitulation blev fången av danskarna, varifrån han utväxlades 1713.
Han erhöll 1718 befallning av K.M:t att begiva sig till Amsterdam och där uppsöka köpmännen Titzon och Schröder, av vilka han skulle underrättas “hvarutinnan hans förrättning skall bestå”, men som planen att grunda en svensk koloni på Madagaskar gick om intet och han hade varit avsedd att ingå i den blivande expeditionen, blev han hemkallad.
Sistnämnda år befordrades han till överstelöjt. vid Änkedrottningens livreg:te till fot och 1719 vid S.R. Han blev 1720 överste och chef för Östgöta inf.-reg:te.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WRANGEL af LUDENHOFF

Förnamn

K J

Född

1687-11-30

Födelseort

Reval

Död

1742-12-12

Ålder

55

Dödsort

Stockholm

Dödslän

A

Grad

Överstelöjtnant

Antagen

1719-08-28

Avsked

1720-02-04

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar