< Tillbaka <
Info om knekten

Bernhard Benjamin von CEDER

År 1745 blev han volontär vid Hessensteinska reg:tet och var därstädes underofficer under tiden 1745-1761 och låg då i garnison på Karlstens fästning, Bohus och i Göteborg. Han blev 1761 livdrabant och 1766-11-13 fänrik vid S.R., varifrån han transporterades till Änkedrottningen livreg:te 1772, erhöll avsked s.å. och omkom genom vådlig händelse och begrovs å Ytterselö kyrkogård i Södermanland. Hans änka bodde på Ekenäs.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

CEDER

Förnamn

Bernhard Benjamin von

Född

1727-04-26

Födelseort

Undenäs Sn

Födelselän

R

Död

1794-02-02

Ålder

66

Grad

Fänrik

Antagen

1766-11-13

Avsked

1772-07-08

Tjänsteår

5

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar