< Tillbaka <
Info om rote

Hyggeby

Torp

Torpnummer

SR-00-0897

Rote

Hyggeby

Rotegård 1

Hyggeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ramsten

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Grundby

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Sundby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1129, fr o m år 1710 — 897.

Rotens sammansättning år 1686:
Häggeby — Lars och Johan, 1 Mantal. Huvudrote.
Ramsten — Olof Jonsson, 1/2 Mantal.
Grundby — Per Olofson, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Hyggeby — Per och Olof, 1/2 Mantal, står för 1 Mantal. Huvudrote.
Ramsten — Öde, 1/2 Mantal.
Grundby — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Div notering: 1690 Glada, 1744 Hägg.

Soldater vid detta torp