< Tillbaka <
Info om rote

Löfgård Takttorp

Torp

Torpnamn

Takttorp

Torpnummer

SR-00-0900

Rote

Löfgård

Rotegård 1

Löfgård

Mantal 1

1

Rotegård 2

Löfgård

Mantal 2

1

Socken

Sundby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1130, fr o m år 1710 — 900.

Rotens sammansättning år 1686:
Löfgård — Dawedh Dawedson, 1 Mantal. Huvudrote.
Löfgård — Niels Erichson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Löfgård — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Löfgård — Nills, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Anslagen till regementsmusiken 1/9 1805 — 1/12 1822.

Div noteringar: 1690 Rundblad, 1744 Löfgren.

Soldater vid detta torp