< Tillbaka <
Info om rote

Ostra

Torp

Torpnummer

SR-00-1133

Rote

Ostra

Rotegård 1

Ostra

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ostra

Mantal 2

1

Socken

Sundby

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 897, år 1688 — 898, fr o m år 1710 — 1133.

Rotens sammansättning år 1686:
Ostra — Niels Olufson, 1 Mantal. Huvudrote.
Ostra — Olof Olofsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Ostra — Erick och Pähr, 1/2 Mantal, står för 1 Mantal. Huvudrote.
Ostra — Jon och Anders, 1/2 Mantal, står för 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Soldater vid detta torp