< Tillbaka <
Info om rote

Ballersta

Torp

Torpnummer

SR-00-0067

Rote

Ballersta

Rotegård 1

Ballesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ballesta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Ballesta

Mantal 3

1

Rotegård 4

Ballesta

Mantal 4

1

Socken

Halla

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 – 123, 1688 – 112, 1710 – 67.

Rotens sammansättning år 1686:
Ballesta — Erich, 1 Mtl. Huvudrote. Possessor Helena Leijonhufvud.
-“- Anders, 1Mtl.

Rotens sammansättning 1728:
Ballesta–Erich, 1 Mtl. Huvudrote. Possessor Greve Axel Banér.
-“- Nils, 1 Mtl.

Soldater vid detta torp

A F GRAFF
Avsked utan underhåll.
>
Anders FROM
Corporal 2/10 1823.
>
Anders Johan GRAFF
1879 till Vaxholm.
>
BÅTH
Stupade vid Leipzig. Var rekryt.
>
Carl Eric GRAFF
>
Eric GRAFF
>
Eric HALLBOM
GM-68. Har Rosen och Skörbjugg. Får avsked.
>
Eric HALLBOM
Afhände sig soldaten Eric Hallbom lifvet på thet sättet, at han gick til skogs och upphände sig uti en gren med rep om halsen, om natten.
>
Eric HALLBOM
Var i tjänst 1789. - Död 1787!?
>
Erich HELLBOM
Efter Högwälborne Herr Baron och Gen.maj:s tillåtelse för dess sjuk- och bräcklighet skull utbytt emot Isac Andersson. Bonde. Ny utrustning 1718= nr 52. Klingan för kort. Klagar att det felas honom 40 Daler av legd [...]
>
F W BARUNIUS
Kvar i Sverige -89.
>
Frans JERLSTRÖM
Soldat utan lega. Befordrad till Rustm vid Premiärmajorens Compagnie.
>
Isac NORLING
1741 till Gaeér-Esquadern. Andersson. -28 god och gillas.
>
Jacob NORLING
Född i Småland. GM-44. Förledet år fått bråck på Galleren "Dyker". Oduglig. Kan ej gillas.
>
Johan LÖNN
Får tillgodoräkna tiden som extra roteringskarl från 1811 höstetiden till 1815i början av året. GM-55. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl.
>
Lars HAMMAR
Död i Landskrona. Skinntröja, skinnbyxor, svart halsduk, handskar, gehäng, skor, skospännen, kam, bantlär, ränsel, hölster, musqvet och bajonett bortkommit i hans sjukdom. Vac.
>
Michael HELLBOM
Föravskedad av Hans Majt. 30/8 1717.
>
Nils FRÖGD
Var i tjänst 1806.
>
Nils NORLING
>
Olof NORLING
GM-50. Brutit vänstra benet av, Kan ej mera utstå någon marsch. Kan ej approberas.
>
Per NIELSON
>