< Tillbaka <
Info om rote

Wäsby

Torp

Torpnummer

SR-00-0069

Rote

Wäsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wäsby

Mantal 2

1

Socken

Halla

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 127, år 1688 — 116, fr o m 1710 — 69.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäsby — Niels, 1 Mantal. Huvudrote
Wäsby — Bengt, 1 Mantal.

Rotens sammansättning 1728:
Wäsby — Arwid, hemman ½ mtl, står i roten för 1 mtl.
Wäsby — Joen och Pär, 1 mtl.

Possessor för ovanstående Förpantning.

Stora Båtstugan (1881)

Soldater vid detta torp