< Tillbaka <
Info om rote

Ellesta

Torp

Torpnummer

SR-00-0066

Rote

Ellesta

Rotegård 1

Ellesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ene, Stigtomta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Håmstuga

Rivet

X

Socken

Halla

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer 1686 – 122, 1688 — 111, fr o m år 1710 — 66.

Rotens sammansättning år 1686:
Ellesta — Jöns, 1 mantal. Huvudrote. Possessor: Baltsar Marschall.
Ellesta — Olof, 1 Mtl, 1688: Anders.

Rotens sammansättning 1728:
Ellesta — Pehr, 1 Mtl. Possessor: Lands Staten.
Ene, Stigtomta — Pär Nilsson, 1/2 Mtl. Possessor Johan Wattrang.
Vid undersökning i Compagniet åhr 1728 finnes även Roten till hielp:
Håmstuga (?) — Erich. Possessor: Axel Banér.
Norra Hagstugan (1881)

Soldater vid detta torp