< Tillbaka <
Info om knekten

Tobias RUNDBOM

Rundbom blev 1702 volontär vid S.R., befordrades 1704 till förare, deltog i slaget vid Fraustadt 1706 och blev dagen därpå sergeant samt på nyåret 1708 fältväbel. Han befordrades 1709 till fänrik, deltog i slaget vid Poltava och blev fången av ryssarna. Han hemkom ur fångenskapen 1723 och till Stockholm i mycket uselt skick.
Han erhöll fältväbelsindelning 1723 samt löjt:s karaktär, heder och värdighet 1725 för sina trogna tjänster under krigen med tur från 1722 och tjänade ännu 1728 med underofficers indelning och lön och var i så usla villkor, att han ej kunde kläda sig som officer. Med anledning härav rekommenderade översten honom att komma i åtnjutande av den tillökning om hjälp, som han begärt hos riksens ständers kontor.
År 1739, då han var 54 år gammal, var han kommenderad i Finland, och fick 1741 löjt:s indelning samt blev s.å. kaptenlöjt. Han bevistade finska kriget och deltog där i framryckningen mot Viborg 1741 samt blev genom byte 1742 livdrabant och erhöll avsked därifrån 1747.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

RUNDBOM

Förnamn

Tobias

Födelselän

D

Död

1772-02-19

Dödsort

Rosendal

Dödslän

D

Grad

Kaptenslöjtnant

Antagen

1702-04-30

Avsked

1742-06-23

Tjänsteår

40

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar