< Tillbaka <
Info om knekten

Lars HIERTA

Friherre Hierta transporterades 1790 till reg:tskvartermästare vid S.R., blev 1792 tjänstgörande kavaljer hos hertigen Fredrik Adolf av Östergötland, befordrades 1795 till major och 1796 till 2. major vid reg:tet. Han blev s.å. överstelöjt. vid Åbo läns inf. reg:te.
År 1802 avreste Hierta på konungens befallning till Frankrike för att uppvakta hertigen af Östergötland, vars lik han hemförde från Bordeaux 1804.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

HIERTA

Förnamn

Lars

Född

1762-10-18

Födelseort

Lagmansholm

Födelselän

P

Död

1835-11-06

Ålder

73

Dödsort

Jönköping

Dödslän

F

Grad

Major

Antagen

1790-12-15

Avsked

1796-10-26

Tjänsteår

5

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar