< Tillbaka <
Info om knekten

Petter ZETTERSTRÖM

Zetterström (ev. född 1722) blev 1742 volontär vid S.R. och 1743 interimsrustmästare. Han blev sergeant 1745 och gick i fransk tjänst på en tid av tre år.
Han fick rustmästareindelning vid S.R. 1746, blev fänrik med indelning 1749 och reg:tskvartermästare 1750. Han fick kaptens karaktär 1752, bevistade pommerska kriget och erhöll 1759 permission till Sverige. År 1760 överförde han rekryter till Pommern och blev 1761 kapten och chef för Oppunda kompani. Han lämnade Pommern 1761 samt transporterades s.å. till chef för Öster Rekarna kompani.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ZETTERSTRÖM

Förnamn

Petter

Född

1722-11-30

Död

1766-03-29

Ålder

43

Dödsort

Stockholm

Dödslän

A

Grad

Kapten

Antagen

1742-01-05

Avsked

1766-03-29

Tjänsteår

24

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar