< Tillbaka <
Info om knekten

Nils GRASS

År 1743 blev Grass volontär vid S.R., vidare rustmästare, sergeant och fältväbel. I brist på officerare förestod han kompani 1752 och 1753 samt var som officer med 100 man beordrad 1752 att bärga kronovirke, som drivit från Sveaborg.
Han deltog i pommerska kriget, blev under tiden konstituerad fänrik och erhöll s.å. det vitsordet att “wid alla tillfällen wist prof af Beskiedeligit och anständigt upförande samt med all färdighet gjort sin tienst.”

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GRASS

Förnamn

Nils

Född

1722-10-13

Födelselän

D

Död

1782-04-22

Ålder

59

Dödsort

Åsby, Fors Sn

Dödslän

D

Grad

Fänrik

Antagen

1743-11-24

Avsked

1770-05-09

Tjänsteår

26

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar