< Tillbaka <
Info om knekten

K E MARCKS von WÜRTENBERG

Friherre Karl Eugén Marcks von Würtenberg var kadett på Karlberg och blev därifrån utexaminerad 1806 och blev fänrik vid Änkedrottningens livreg:te och vid S.R.
Han bevistade 1808 års fälttåg i Norge och deltog i striden vid Lund, där han sårades i ena armen. Sedermera var han med vid Säfvar och Ratan samt var kommenderad till Piteå, varest han vid där uppstående strid sårades.
Han fick 1810 rustmästareindelning och erhöll 1812 avsked med överjägmästares karaktär.
Ägde Gotthardsberg i Bettna socken i Södermanland och därefter Skåra.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

MARCKS von WÜRTENBERG

Förnamn

K E

Född

1788-06-21

Födelseort

Vårholma, Värmdö

Födelselän

B

Död

1860-03-05

Ålder

71

Dödsort

Skåra, Stigtomta Sn

Dödslän

D

Grad

Fänrik

Antagen

1806-07-28

Avsked

1812-01-07

Tjänsteår

5

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar