< Tillbaka <
Info om knekten

Nils Ado LILLIEHÖÖK af Fårdala

Lilliehöök var kommenderad med Nylands vargeringsmanskap till Sveaborg, blev fången vid fästningens kapitulation 1808 och förd till Ryssland. År 1811 placerades och förordnades han till fänrik vid S.R. och beordrades s.å. tjänstgöra som adjut. vid generaladjut. expeditionen. Han blev 1812 fänrik utan lön vid Svea livgarde.
Senare inträdde han i rysk tjänst. Från Hamburg anhöll han 1824 om tillstånd att återvända till Sverige eller att få understöd och resa till en annan världsdel. Efter att hava gått i brasiliansk tjänst, avled han 1826.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

LILLIEHÖÖK af Fårdala

Förnamn

Nils Ado

Född

1790-12-31

Födelseort

Kyrkslätt, Finland

Död

1826-01-15

Ålder

35

Dödsort

Rio De Janeiro

Grad

Fänrik

Antagen

1811-03-19

Avsked

1812-01-07

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar