< Tillbaka <
Info om knekten

Klas PRYTZ

(Prytz säges 1737 vara 53 år).
Efter att hava kommit i tjänst 1700 och bevistat belägringen av Riga s.å., blev han fänrik vid Upplands tremänningsreg:te till fot 1702 och löjt. 1705. Han bevistade polska och ryska kriget, varunder slaget vid Ljesna 1708-09-29, där han sårades mycket illa.
Han blev reg:tskvartermästare 1709-12-05 och i slaget vid Poltava tillfångatagen och förd till Moskva. År 1722 hemkom han till Sverige, hade i juni s.å. erhållit majors karaktär, men ännu ej i oktober anmält sig vid reg:tet. Efter att 1739-09-06 blivit chef för Oppunda kompani, fick han 1741 överstelöjt:s avsked.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

PRYTZ

Förnamn

Klas

Född

1681-10-19

Födelselän

E

Död

1747-07-16

Ålder

65

Grad

Kvartermästare

Antagen

1709-12-05

Avsked

1741-08-28

Tjänsteår

31

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar