< Tillbaka <
Info om knekten

Paul von SCHNEIDER

Född i Svenska Pommern och födelseåret kan var 1696.
År 1711 blev von Schneider volontär vid översten greve K.J. Lewenhaupts reg:tes bataljon i Wismar. Han befordrades 1715 till sergeant vid Ture Horns pommerska inf. reg:te i Stralsund. Han blev vid Stralsund övergång till fienden fången av danskarna och förd till Mecklenburg. Ur fångenskapen praktiserade han sig 1716 till Wismars fästning, begav sig till Hamburg, därifrån till Amsterdam och så till Sverige.
von Schneider blev 1719 fänrik vid S.R., vars chef anhöll att han såsom varande beskedlig och duktig officer skulle “oindelt” få kvarstå vid reg:tet tills indelt lön kunde anskaffas åt honom. Året därpå transporterades han till fänrik vid Skaraborgs reg:te. Han erhöll avsked 1750.
År 1737 hade han skrivit till chefen för S.R. och omtalat, att han tjänat vid reg:tet samt att han 1719 erhållit en remiss från drottningen och krigskollegium, varpå chefen svarade, att han omöjligen kunde påminna sig att han tjänat vid reg:tet. Efter att 1754 hava anhållit bliva benådad med dubbelt löjt:sunderhåll, fick han det året därpå, eftersom han varit en hurtig och aktiv officer och till sitt och sina barns underhåll ej hade någon annan utväg.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SCHNEIDER

Förnamn

Paul von

Född

1698-05-02

Grad

Fänrik

Antagen

1719-09-30

Avsked

1720-10-22

Tjänsteår

1

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar