< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Gustav WIJNBLAD

Wijnblad blev kadett vid Amiralitetets kadettkår 1765, förare i S.R. 1768, 2. adjut. med fältväbels indelning 1771, 1. adjut.1771 och fänrik med indelning 1776. Han blev stabslöjt. och 1782 livdrabant.
Wijnblad nödsakades för att kunna betala “thes upnegocierade medel, som åtgåt til och uti tiensten, at conservera sitt ägande lilla Säteri”, taga avsked från reg:tet 1782, men kvarstod i armén.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WIJNBLAD

Förnamn

Karl Gustav

Född

1750-04-19

Födelseort

Väckelsång

Födelselän

G

Död

1820-06-09

Ålder

70

Dödsort

Lundby, Lids Sn

Dödslän

D

Grad

Fänrik

Antagen

1768-03-05

Avsked

1781-11-30

Tjänsteår

13

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar