< Tillbaka <
Info om knekten

Petter STARCK

Var 1705 sergeant och s.å. utkommen med S.R:s rekryter, blev från fältväbel 1706-05-30 fänrik vid ett av reg:tets fördubblingskompanier samt 1706-12-21 fänrik vid Väster Rekarne kompani. Han bevistade polska kriget och avled i slutet av 1708 i Polen enligt efter Poltavaslaget hemkomne soldaten Matts Ugglas berättelse, som avgavs 1710-02-18 i Tiersta i Södermanland.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

STARCK

Förnamn

Petter

Död

1707-11-30

Grad

Fänrik

Avsked

1707-11-30

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar