< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Georg STAËL von HOLSTEIN

Efter att hava varit student i Uppsala blev han sergeant och underlöjt. samt avlade officersexamen vid Art. 1787. Han bevistade 1789-1790 års fälttåg och blev 1790 adjut. hos generalen friherre Armfelt. Staël blev stabskapten vid S.R. 1792. Han misstänktes vara medveten om mordplanen mot konung Gustav III, men befanns oskyldig.
Han blev 1793 kapten och chef för Oppunda kompani samt 1797 chef för Nyköpings kompani. S.å. var han kommenderad hos den blivande drottningen under dennas resa genom Södermanland från Karlskrona och transporterades 1800 till kapten vid Kalmar reg:te.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

STAËL von HOLSTEIN

Förnamn

Karl Georg

Född

1769-12-03

Död

1837-02-07

Ålder

67

Dödsort

Visby

Dödslän

I

Grad

Kapten

Antagen

1792-10-08

Avsked

1800-05-12

Tjänsteår

7

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar