< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Vilhelm DRAKENHIELM

Efter att hava blivit förare vid Östgöta och Södermanlands tremänningsreg:te till fot, vilket han var 1714, och sedermera 1. sergeant och 1716-12-26 fänrik vid Upplands reg:te, befordrades han 1718 till löjt. vid S.R., med vilket han bevistades norska fälttåget s.å. samt blev under Fredrikshalds belägring dödskjuten i approcherna 1718-11-29. På reg:tsorder meddelades sedan, att han blev “med en Cartesche Kuhlen skiuten igenom hufwudet och i axeln uti Approcherna för Fredricks Hall kl. 2 om natten. Gud frögde des Siähl i det Eviga”.
Sedermera fördes hans lik hem till Sverige och vid begravningen, som ägde rum 1719-02-01 i Ludgo kyrka, voro bland andra närvarande hans moder, hans kompanichef och svåger Johan Andersson Bold (sedermera Ridderboll) och i trakten boende soldater av Nyköpings kompani.
Enligt anteckningar i kyrkoboken för denna dag läses: “Febr. 1 Begrofs lieutenanten under Södermanlands ordinarie infanteri regemente och Nyköpings compagnie välborne hr Carl Wilhelm Drakenhjelm, hvilken den 29. november nästförvekne åhr sitt unga och ädla lif för sitt kära fädernesland vid fästningen Fredrikshald i Norrige frimodigh uppoffrade, då han i sin lefnad allenast uppfyllt 19 åhr, 1 månad, 2 veckor och 6 dagar”. “Dess själ en englabild nu är, fast stygga matkar kroppen tär”.
I Ludgo kyrka, där han vapen uppsattes, förvaras ännu i dag hans uniformsrock, svarta hatt med fordom uppvikta brätten samt två med C.W.D. märkta fina, men mycket stoppade och lappade linneskjortor.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

DRAKENHIELM

Förnamn

Karl Vilhelm

Född

1699-10-12

Födelseort

Öster Malma, Ludgo

Födelselän

D

Död

1718-11-29

Ålder

19

Dödsort

Fredrikshald

Dödsorsak

Stupad

Grad

Löjtnant

Antagen

1718-06-15

Avsked

1718-11-29

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar