< Tillbaka <
Info om knekten

Johan GRAVELIUS

Hade tjänat vid Livgardet och var fänrik, då han 1689-04-27 antogs till löjt. vid ett av de så. vid S.R. uppsatta extra kompanierna, varifrån han, sedan kompaniet upplösts efter 1689-07-20, erhöll löfte om “nådigaste hogkomst till befordran framför andre”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GRAVELIUS

Förnamn

Johan

Grad

Löjtnant

Antagen

1689-04-27

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar