< Tillbaka <
Info om knekten

Ferdinand von SIEGROTH

von Siegroth, österrikisk friherre, blev 1783 kadett i den österrikiska armén, där han 1785 befordrades till fanj. Han blev 1787 löjt. i S.R. och erhöll 1788 löjt:s indelning. Som stabslöjt. hos generallöjt. friherre von Siegroth bevistade han 1788 och 1789 års fälttåg, blev vid Högfors kapten i armén 1789 och gjorde 1790 års fälttåg som kompanibefälhavare vid reg:tet.
År 1792 erhöll han två års permission för att vistas utom riket och ingick 1793 i österrikisk krigstjänst men blev i maj s.å. kapten i reg:tet. Han blev 1794 dödskjuten vid kejserliga armén vid Chatillon under erövringen av ett franskt batteri.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SIEGROTH

Förnamn

Ferdinand von

Född

1772-02-23

Födelseort

Eger, Böhmen

Död

1794-04-20

Ålder

22

Dödsort

Chatillon

Dödsorsak

Dödsskjuten

Grad

Kapten

Antagen

1787-01-16

Avsked

1794-04-20

Tjänsteår

7

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar