< Tillbaka <
Info om knekten

Jakob Ernst GYLDENHOFF

Friherre Gyldenhoff (Güldenhoff), ev född 1688, kom i tjänst 1705 och bevistade slaget vid Fraustadt 1706. Han blev fänrik vid S.R. 1708 samt efter slaget vid Poltava tillfångatagen vid Dnjepr. Han fördes därefter till Moskva och därifrån 1711 till Tobolsk. Där vistades han 1713, 1718 och 1721 samt erhöll löjt:s karaktär 1722. Till Sverige återkom han s.å., men hade ännu i oktober ej anmält sig vid reg:tet.
Gyldenhoff anhöll 1727 om avsked för att sköta sina gods i Livland, vilket beviljades s.å. med kaptens karaktär, om vilket översten hade för honom gjort framställning.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GYLDENHOFF

Förnamn

Jakob Ernst

Född

1689-11-30

Födelseort

Riga

Grad

Fänrik

Antagen

1708-03-16

Avsked

1727-10-13

Tjänsteår

19

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar