< Tillbaka <
Info om knekten

Erik von WEIDENHAIJN

Fältväbel vid S.R. 1705, blev fänrik vid ett av fördubblingskompanierna av reg:tet, löjt. 1706-01-31, kapten vid överste Gyllenstiernas dragonreg:te 1708-03-16 samt (enl. Anrep) bevistade slaget vid Poltava, där han stupade. Enligt riddarhusgenialogien stupade han 1709-04-13 vid Sakolcki i Ukrajna.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WEIDENHAIJN

Förnamn

Erik von

Död

1708-11-30

Dödsorsak

Stupad

Grad

Löjtnant

Avsked

1708-11-30

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar