< Tillbaka <
Info om knekten

Anders BLIX

År 1677 kom han i tjänst som musketerare vid Livgardet, bevistade slaget vid Landskrona, blev sergeant vid S.R. och som sådan 1699 kommenderad i Anklam, där han även tidvis 1700 och 1701 låg i garnison. Han blev fältväbel i november 1700, deltog i polska kriget och därunder i slaget vid Fraustadt 1706 såsom fänrik, till vilket han befordrats 1705-06-06. År 1708-12-05 befordrades han till 2. löjt., deltog i slaget vid Poltava 1709, varefter han blev fången vid Dnjepr i juli s.å. och fördes till Moskva och därifrån 1711 till Tobolsk.
Från Tobolsk hemkom han till Sverige 1722-07-30 samt erhöll avsked med kaptens karaktär för välförhållande och goda tjänster och fick dubbelt underhåll. Han anhöll att få pensionen eller underhållet sig tilldelat i Södermanland, där han städse hade sina fattiga anhöriga, men måste redan 1722-11-06 intagas i krigsmanshuset i Vadstena, då ej någon hemmansränta fanns att tillgå.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

BLIX

Förnamn

Anders

Patronymik

Jönsson

Född

1660-11-30

Födelseort

Vadstena

Födelselän

E

Död

1748-05-02

Ålder

87

Grad

Löjtnant

Antagen

1687-11-24

Avsked

1722-07-30

Tjänsteår

34

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar