< Tillbaka <
Info om knekten

Gustav Adolf von FURMAN

År 1746 blef von Furman rustmästare vid S.R., avancerade till furir, sergeant och fältväbel. 1759 hade han blivit 2. adjut. och senare fänrik och stabslöjt. 1771.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

FURMAN

Förnamn

Gustav Adolf von

Född

1728-05-23

Födelseort

Varsta, Gillberga Sn

Födelselän

D

Död

1796-06-24

Ålder

68

Dödsort

Tibble, Björnlunda

Dödslän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1746-06-21

Avsked

1776-08-19

Tjänsteår

30

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar