< Tillbaka <
Info om rote

V. Forsa Högtorp

Torp

Torpnamn

Högtorp

Torpnummer

SR-00-0451

Rote

V. Forsa

Rotegård 1

Wästerfårssa

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wästerfårssa

Mantal 2

1

Socken

Forssa

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 479, år 1688 — 516, fr o m år 1710 — 451.

Rotens sammansättning år 1686:
Wästerfårssa — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Wästerfårssa — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: af Wasaborg.

Rotens sammansättning år 1728:
Wästerfårssa — Olof Ersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wästerfårssa — Anders Jonsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Brita von Preutz.

GM 1718:
Har bekommit pique 1717. Ny hatt med galon omkring, bockskinnsväst med tennknappar och linneforder, båckskinnsbyxor, handskar mead bockskinnsgrepp och buffelläderskragar, 1 par skor med skospännen, 2 st svarta halsdukar, 2 st skiortor, 1 par gula ullstrumpor, gehäng med selja – vilka monderingssorter var och en av de 2:ne piguenerar-Corporalskapen bekommit 1718. Värja gammal sedan sista GM.

GM 1719:
Bekommit sedan sista GM: Kappa med gul klädeskrage och gult boysfoder och 2:ne par mässingspännen, råck med gul klädeskrage samt uppslag av gult boysfoder; platta tennknappar uti. På corporalsråcken äro cammelegarns knapphål, på de gemenas av gult kläde.
Utbytt emot pique – musqvet, bajonett, granadeurs-taska mead rem, kruthorn, smörjhorn och fängnålar, undantagandes de vacanta och sjuka hemma i landet.

Soldater vid detta torp

Anders FORSMAN
G.
>
Anders TAPPER
Inflyttad fr Ekeby, Forssa 1845. GM-76 Avsked för sjuklighet. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Inhyst i Westerforssa 1879 med hustru Johanna Nilsdotter f. 10/6 1820 i Helgesta.
>
Anders TAPPER
G. Inflyttad fr Helgesta 1829. -35 Grisslehamn. Fick Nya Testamentet 1835. Drunknade i ån mellan Båven och Forssa k:a "icke långt från sitt hemvist". Begravd 19/1 1845.
>
Carl Fredrik DAHLIN
Inflyttad fr V. Forssa 1879. GM-83 Avsked på grund av sjuklighet. Tjänt väl. (Kronisk tarmkatarr och allmän svaghet). Utflyttad t Helgesta 1883.
>
Carl HALLING
GM-59 Utav ålderdomsbräcklighet orklös och oförmögen till vidare krigstjänst. Får avsked och anmäles till dubbelt underhåll i anseende till dess långa trogna tjänstetid. (1727). Corporal 5/10 1741. 459 = Gne [...]
>
Carl SOHLSTEDT
Befordrad till furir vid Liv.komp.
>
Eric BERGGREN
G. 470 = St. Berg, Blacksta.
>
Eric BORG
G.
>
Eric FORS
G. "Omkom på Ålands Haf under retraiten från Åland".
>
Gustaf Robert Emanuel HELLSTRÖM
Inflyttad fr Grindstugan, Spånga 1880. Flyttade omkring 1903 till Skogstorp och 1915 till Ekenslund. Högg ved till Spånga skola. Vaktar där. Kyrkvaktmästare. Dödgrävare. Sprängde sten. Lade husgrunder. Div.
>
Hans LENBERGH
Död i Christinehamn. Kan skriva. Byxor, gula strumpor förkommit i Norge, samt pique. Utr: Se rotekort. 554 = Harbro, Björnlunda.
>
Johan BERGGREN
Förkommen eller slagen uti Actionen vid Willmanstrand 23/8 1741 - död? Kan skriva. (1715). 539 = L. Kallmyra, Spelvik.
>
Lars HARBERG
Transporterad till 554 24/5 1718. 554 = Harbro, Björnlunda.
>
Olof FORS
455 = Sätra, Forssa.
>
Olof THUNBERG
G. GM-78 gammal orklös, avsked och får underhåll efter han bevistat Finska och Pommerska krigen. Var före tp hit "Int.Corp". Här fick han lön. (I tjänst från 1742). 472 = Kulsta, Blacksta.
>
Oluf FORDBERGH
Pique förlorad i slaget. Transporterad till 486 1710. 486 = Jälunda, Hyltinge.
>
Peter SOLTONIUS
Tjänt förr undaer Herr Överste Lorentz Esqvadron Dragoner i Finland i 4 år för kvartermästare och mönsterskrivare och därifrån dimiterad d 24/7 1708. 511 = Djupvik, Ripsa.
>
Pähr SKIÖHLT
GM-90 "Officerarne och hela Corporalskapet berätta denne rotens knecht wara siucklig och hufwudswag, och till Kongl. Maijts Tienst helt oduglig. Får avsked. Nr skaffe karl i stellet".
>