< Tillbaka <
Info om rote

Ö. Forsa Ö:a Kiviken

Torp

Torpnamn

Ö:a Kiviken

Torpnummer

SR-00-0452

Rote

Ö. Forsa

Rotegård 1

Österforssa

Mantal 1

1

Rotegård 2

Jonstorp

Mantal 2

1

Socken

Forssa

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 483, år 1688 — 520, fr o m år 1710 — 452.

Rotens sammansättning år 1686:
Österforssa — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ingeborg Stake.
Jonstorp — Johan, 1 Mantal. Possessor: Carl Stuart.

Rotens sammansättning år 1728:
Österforssa — Nils Ohlsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Brita von Preutz.
Jonstorp — Måns Ersson, 1 Mantal. Possessor: Generalmajor Fuchs.

Soldater vid detta torp

Anders ÖSTENFORS
>
Daniel CARLSTEDT
G.
>
Eric SKÖN
Corporal 14/10 1825. Avskedstidpunkt osäker. 501 = Sparsta, Lid.
>
Gustaf LINDH
Piquen förlorad i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710 och gehänget genom sjukdom. Död i Landscrona.
>
Johan ÖSTERFORS
1739 kommenderad på Fregatten Drottningeholm.
>
Jon ÖSTERFORS
>
Jonas FORS
G. -97 sjuk i lägret. GM-02 byter namn till Forsman.
>
Jöns ÖSTERFORS
1758 sjuk. 1759 sjuk i Stralsund. Intyg vid GM: Är åldrig och klen samt har därjämte i högra ljumsken början av bråck som synes göra honom oförmögen till vidare tjänst.
>
Karl Teodor STRAND
Inflyttad fr Mårdsjöstugan, Schedewij 1889. Tjänt utmärkt väl. Kraftig. Ordentlig. Brukade egen gård - Kivik. Köpte mark från Öst-Forssa och lade till Kiviken. Hjälpte även andra bönder, t ex med snickerier. [...]
>
Lars LING
Transporterad fr nr 492 14/10 1825? G. Inflyttade från Årdala 1829.
>
Nils ÖSTMAN
G. -78 står kvar på förbättring. 1761 kommenderad på Flottiljen. 457 = Braxenvik, Forssa.
>
Olof FAST
Inflyttad fr 300 Siggetorp 1802? -17 Södertälje.
>
Olof SVAN
G. 532 = Sjögedal, Ludgo.
>
Olof ÖSTERFORS
Död på Flottan.
>
Pehr MAHLARE
Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Tillhörde tidigare nr 451. För dess orkeslös- och bräcklighets skull erhållit Högwälborne Herr Baron och Gen.mj Fuchs int.avsk. Vacant -33.
>
Per Erik LING
Inflyttad fr Råby 1863. Utflyttad t L:a Malma 5/2 1891 (ev redan 1887). Underhåll 1893.
>
Per LIND
Erhöll soldatnamn 1688.
>
Pher FORSMAN
26/7 -89 Sveaborg.
>
Pär ÖSTERFORS
-18 =, allenast bekommit värja 1717. Approberad. Klagar över boställets bofällighet som remitteras till Herr Landshövdingen. -19 bekommit kappa och råck. Död i sjukkvarteret på gästgivargården Dahl.
>