< Tillbaka <
Info om rote

Häsleby Hässelbystugan

Torp

Torpnamn

Hässelbystugan

Torpnummer

SR-00-0545

Rote

Häsleby

Rotegård 1

Hässelby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Dahla

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Bogsta

Kompani

Nyköpings kompani

Torpet rivet 1918.

Rotens nummer år 1686 — 546, 1688 — 460, fr o m år 1710 — 545.

Rotens sammansättning år 1686:
Hesleby — Halsten, 1 Mantal. Huvudrote.
Dahltorp — Johan i Svärta, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Hässelby — Per, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Dahla — Nils, 1/4 Mantal, står för 1/2 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Div noteringar; Hasselgren 1690, Hässelbom 1744, Hess 1802, 1879

Soldater vid detta torp