< Tillbaka <
Info om rote

Stora Hamra

Torp

Torpnummer

SR-00-0546

Rote

Stora Hamra

Rotegård 1

Hamra

Mantal 1

1

Rotegård 2

Stensta

Mantal 2

3/4

Rivet

X

Socken

Bogsta

Kompani

Nyköpings kompani

ST rivet 1936 (låg 15 m norr Bergastugan).

Rotens nummer år 1686 — 518, år 1688 — 146, fr o m år 1710 — 546.

Rotens sammansättning år 1686:
Skresta, Helgona — Anders, 3/4 Mantal. Huvudrote.
Hambra, Bogsta — Olof, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Hamra — Erich och Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gerhard von Berckner.
Stensta — Erich, 1/2 Mantal, står för 3/4 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Anslagen till underofficerslön 30/6 1817 — 14/11 1823.

Div noteringar: Hurtig 1744, Hammar 1802, Grip 1879.

Soldater vid detta torp

Adolf Fredric GRIP
G. Underhåll 1896.
>
Adolf Fredric SKÖLD
G. GM-66 Begär och får avsked såsom sjuklig och för krigstjänst oduglig enligt läkarbetyg. Tjänt väl.
>
Anders HAMMAR
G.
>
Anders STEDT
Interimsavskedad på rotens begäran och eget medgivande.
>
Carl August WALLIN
Interimsavsked 26/7 1852.
>
Carl Gustaf BERGGREN
>
Christopher HURTIG
>
Eric LINDBOM
G. GM-83 rörd till sina sinnen så att han är oduglig till Kronans tjänst, får avsked.
>
Eric LITEN
G. Var vid GM-35 sjuk å sjukhus. GM-39 Begär förstyrkt sjuklighet och svaghet, varigenom han är till vidare krigstjänst oförmögen avsked, bifalles. Tjänt väl.
>
Eric LUNDBERG
1760 sjuk i kvarteret. GM-68 sjuklig av ryggvärk, får avsked och pension, såsom den bevistat Finska och Pommerska fälttågen. GM-50 Har ..., Roten måste låta bota honom, om icke måste han föravskedas, på det and [...]
>
Erich HURTIG
-41 Approberad. Till Galeer-Esquadern.
>
Erich HURTIG
-10 sjuk.
>
Fredrik HAMMAR
G. -02 sjuk hemma.
>
Lars HAMMARSTRÖM
>
Måns GISLESON
Rymt i dec 1689.
>
Måns HURTIG
Hette på nr 533 "Mahlare". GM-40 har vid Oxdjupet 1725 förlyft sig på en sten, att han haver nu svår sjukdom av blod i urin som visar sig mäst var 3:dje vecka, begär och får avsked.
>
Nils HURTIG
-18 =. Död i sjukkvarteret på Dahl. -19 bekommit allenast Råck.
>
Olof ANDERSSON
GM-86 Är brukare, får avsked. Nr skaffa karl i stället.
>
Pehr Eric WALLIN
Tjänt 6 1/12 år vid Svea Livgarde. Får vid GM-55 tillstånd att tillgodoräkna sig dessa.
>
Pehr HURTIG
>
Per SWENSSON
>
Thomas HURTIG
Transport till nr 533 med tillåtelse av Högvälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs.
>
Torkill HURTIG
Rymt 14/5 1744. Vacant.
>