< Tillbaka <
Info om rote

Bärsta

Rotens nummer år 1686 — 145, from år 1710 — 86.

Rotens sammansättning år 1686:
Bärsta — Lars 1 Mantal. Huvudrote.
Anderwahlinge — Lars 1/2 Mtl.
Possessor för ovanstående: Kath.Kruus.

Rotens sammansättning år 1728:
Bärsta — Nils 1/2mtl, står för 1 mtl. Possessor: Cavalleriet.
Anderwahlinge — Nils 1/2 mtl. Possessor: Infanteriet.

Torp

Torpnummer

SR-00-0086

Rote

Bärsta

Rotegård 1

Bärsta

Andel 1

1

Rotegård 2

Anderwahlinge

Andel 2

1/2

Socken

Stigtomta

Kompani

Livkompaniet

Soldater vid detta torp