< Tillbaka <
Info om rote

Prestbol

Torp

Torpnummer

SR-00-0084

Rote

Prestbol

Rotegård 1

Prästebohl

Mantal 1

½

Rotegård 2

Ramshult

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Sahlinge

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Grindengh

Mantal 4

1/8

Socken

Stigtomta

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 141, from år 1710 — 84.

Rotens sammansättning år1686:
Prästebohl — Niels 1/2 Mtl. Huvudrote.
Ramshult — Isack 1/4 Mtl.
Sahlinge — Jonn 1/8 Mtl.
GrindEngh — Olof 1/8 Mtl.
Possessor för ovanstående: Rosenhane.
Kierse — 1 Mtl. Possessor: Maria Kruus.

Rotens sammansättning år 1728:
Prästebohl — Olof 1/2 Mtl.
Ramshult — Nils 1/4 Mtl.
Sahlinge — Anders 1/8 Mtl.
GrindEngh — Anders 1/8 Mtl.
Possessor för ovanstående: Schering Rosenhane.
Kiersiö — Anders och Olof 1 Mtl. Possessor: Fru Anna Kruses arvingar.

Roten vacant 1762-03-19 — 1768-01-26

Soldater vid detta torp