< Tillbaka <
Info om rote

Ösby

Torp

Torpnummer

SR-00-0054

Rote

Ösby

Rotegård 1

Öhsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wästertorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Ökna

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Ökna

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Walbyqwarnen

Mantal 5

1/4

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 65, 1688 — 55, 1710 — 54.

Rotens sammansättning år 1686:
Össby — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Sophia Schytt.
Wästorp (år 1688: Wäsby) — Carl, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Sophia Schytt.
Qwarnen — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fredric Rosenhane.
Öckna — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Sophia Schytt.
Öckna — Nils, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor Sophia Schytt.

Rotens sammansättning år 1728:
Öhsby — Karin Andersdotter, hemman 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet
Wästertorp — Kyrkoherde Murelius 1/2 Mantal. Hjälprote: Possessor: Christer Holm.
Ökna — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Christer Holm.
Ökna — Erick, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Christer Holm.
Walby(?)-qwarnen — Olof, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Cath Kruse.

Soldater vid detta torp