< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0023

Rote

Remna

Rotegård 1

Rembna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Jättorp

Mantal 2

1/2

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 17, fr o m år 1710 — 23.

Rotens sammansättning år 1686:
Rembna — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Jättorp — Bengt, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gyldenstierna

Rotens sammansättning år 1728:
Rembna — Lars och Jonas, 1 Mantal. Huvudrote.
Jättorp — Bengt, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.

Roten vakantsatt till Statsverket 27/5 1793 — 1/10 1803.

Soldater vid detta torp