< Tillbaka <
Info om knekten

Zackarias DUHRE

Anställdes i holländsk tjänst 1673 och var soldat i överste Gustav Ulfsparres reg:te, där han befordrades till förare och sergeant samt bevistade bataljen vid Senef 1674-08-11 och belägringen av Oudenarde samt intagandet av staden Hassel. Han blev 1676 fänrik, deltog i belägringen av Maastricht, där han sårades, samt erhöll avsked i juni 1677 och begav sig till Sverige. Skeppet, på vilket han gjorde överfarten från Holland till Sverige, strandade vid Fredrikshamn i Norge, där han gjordes till dansk fånge och fördes till Kristianshamn.
Duhre vistades i fångenskap till 1679, varefter han begav sig först till England och sedan till Stockholm, dit han anlände i september s.å. Året därpå 1680-05-21 (1680-05-07) blev han fänrik vid S.R., löjt. 1688-08-14 och var i slutet av 1699 komm. i Anklam. För sjuklighet erhöll han avsked före 1700-04-30 och avled 1723.
Han bodde 1686 i Mortorp i nämnda socken och hade med stor omkostnad bebyggt och förbättrat detsamma samt uppodlat torpet Rolighet på dess ägor.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

DUHRE

Förnamn

Zackarias

Patronymik

Andersson

Död

1722-11-30

Dödsort

Lilla Malma Sn

Dödslän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1680-05-21

Avsked

1699-11-30

Tjänsteår

19

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar