< Tillbaka <
Info om knekten

Vilhelm Gerhard ENGELHARDT

Född i Livland.
Efter att hava varit page hos hertigen av Holstein, blev han underofficer vid S.R. 1708, var på förslag till fänrik vid Dalreg:tet, men blev i stället vid S.R. fänrik 1709-10-21. Han bevistade slaget vid Hälsingborg 1710, där han sårades, befordrades i septemberg till 2. löjt. och deltog i sjöträffningen vid Kjögebukt. I augusti 1711 tjänstgjorde han vid Jönköpings reg:te.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ENGELHARDT

Förnamn

Vilhelm Gerhard

Född

1690-05-14

Död

1775-08-12

Ålder

85

Dödsort

Kongsbergs Kungsgård

Grad

Löjtnant

Antagen

1707-11-30

Avsked

1711-07-31

Tjänsteår

3

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar