< Tillbaka <
Info om knekten

Svante UGGLA

Uggla var född på 1670-talet. År 1692 kom han i tjänst och blev 1695 volontär vid K. M:ts svenska värvade livreg:te till fot.
Han blev 1709 kapten och chef för Oppunda kompani av S.R. samt deltog i slaget vid Hälsingborg 1710 och följde reg:tet till Stralsund och blev major 1712. Efter att hava bevistat slaget vid Gadebusch blev han fången vid Tönningen och förd till Danmark, där han var fången 3/4 år och varifrån han flydde till Sverige 1714.
Som han 1718 befanns ej kunna göra majorstjänsten och som reg:tschefen ansåg, att reg:tet led därav, anhöll denne, att K. M:t måtte avskeda honom och giva honom underhåll eller lättare tjänst. Uggla erhöll avsked s.å. samt fick 1721 överstelöjt:s karaktär.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

UGGLA

Förnamn

Svante

Död

1760-05-22

Dödsort

Svennarums Sn

Dödslän

F

Grad

Major

Antagen

1709-10-07

Avsked

1718-10-18

Tjänsteår

9

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar