< Tillbaka <
Info om knekten

Samuel Fredrik FRANC

Efter att hava blivit volontär 1740 i mars, befordrats till korpral, rustmästare, furir och sergeant blev Franc fänrik vid Närke-Värmlands reg:te och löjt. vid S.R. 1749.
Efter olika uppdrag hade han 1761-11-20 blivit stabskapten, var 1767 kommenderad på fästningsarbete i Kristianstad samt befordrades 1771-06-05 till kapten och chef för Nyköpings kompani, men fick avsked med majors karaktär s.å.
År 1787-02-18 träffades han av ett slaganfall i sockenstugan i Floda socken och hembars till Vegersberg, där han avled.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

FRANC

Förnamn

Samuel Fredrik

Född

1726-08-03

Död

1787-02-22

Ålder

60

Dödsort

Vegersberg, Floda Sn

Dödslän

D

Grad

Major

Antagen

1749-12-29

Avsked

1771-10-09

Tjänsteår

21

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar