< Tillbaka <
Info om knekten

Samuel CEDERSTRÖM

Cederström blev 1707 konduktör vid Fortifikationen samt 1709 kapten vid S.R. Han avled 1710 och begrovs i Bromma kyrka, där hans vapen är uppsatt, och på vilket står följande inskription “Kongl. Maj:ts trotjenare och Capiten under Södermanlands infanteri Ädle och Wälborne Herr Samuel Cederström, född i Westerås den 21. November 1685, och när Helsingborg i Skåne saligen afsomnad den 14. Mars 1710”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

CEDERSTRÖM

Förnamn

Samuel

Född

1685-11-21

Födelseort

Västerås

Födelselän

U

Död

1710-03-14

Ålder

24

Dödsort

Hälsingborg

Dödslän

M

Grad

Kapten

Antagen

1709-10-07

Avsked

1710-03-14

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar