< Tillbaka <
Info om knekten

Salomon von KÖHLER

Friherre von Köhler blev 1802 2. korpral vid Smålands dragoner, 1804 sergeant vid S.R. och 1805 fänrik i reg:tet.
Han bevistade sedan början av november 1806 kriget i Pommern, 1808 års fälttåg. deltog med reg:tet i striden vid Säfvar, där han utmärkte sig för mod och tapperhet, för vilket han 1810-05-03 erhöll medalj.
Året därpå befordrades han till stabslöjt. och erhöll avsked med kaptens n.h.o.v. 1813.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

KÖHLER

Förnamn

Salomon von

Född

1787-04-24

Födelseort

Karlskrona

Födelselän

K

Död

1830-02-26

Ålder

42

Dödsort

Ekeryd, Väckelsång

Dödslän

G

Grad

Löjtnant

Antagen

1804-04-01

Avsked

1813-01-12

Tjänsteår

8

Utmärkelse

Tapperhet I Fält - Guld

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar