< Tillbaka <
Info om knekten

RYMAN

Antogs 1689-04-27 till fänrik vid ett av de fyra extra kompanierna, som s.å. uppsattes vid S.R., men avskedades sedan kompaniet efter 1689-07-20 upplösts med löfte om “nådigste hogkomst til befordran framför andre” men hade ej tjänat förut.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

RYMAN

Grad

Fänrik

Avsked

1688-11-30

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar